TOBACCO HOUSE OF SWEDEN - THS

Ett privat alternativ med
tobak för alla smaker!

Tobacco House of Sweden är ett privat alternativ med över 600 års samlad branscherfarenhet av tobak. Nu har vi funnits på den Svenska markanden i mer än 3 år och det har varit en spännande resa!

Företagen bakom THS är de samma AG SNUS, Arnold André, Heintz van Landewyck och Mac Baren.

THS är den enda leverantören som har alla produktkategorier inom tobak i sin portfölj som säjer via Swedish Match distribution. Snus, cigaretter, cigarrer, cigariller, piptobak, rulltobak och tuggtobak.

Under vår tid på marknaden har vi lanserat flera spännande koncept som blivit mycket väl mottagna både bland kunder och konsumenter. Allt från spännande varumärken som CHE MAYA och Austin till det mycket populära snuset Kapten – som nu finns i flera varianter för alla smakriktningar – tillsammans med ett mycket attraktivt pris.

Vår förhoppning är att Du skall trivas med att samarbeta med oss som ett alternativ till de multinationella tobaksbolagen. Vi erbjuder samma service men framför allt ett personligt samarbete.

Vi vill tillsammans med dig som kund, utveckla din affär till en lönsam affär.
Har du frågor är du alltid välkommen att ta kontakt med oss, via vår hemsida eller telefon.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under det kommande året.

Magnus Liwing, VD